Taste of Åland är ett varumärke, som marknadsför och paketerar åländska kvalitetsprodukter samt gör dem tillgängliga för konsumenter både i öst och väst.

Taste of Åland öppnar e-handel med åländska livsmedel under kommande året.

Anmäl ditt intresse om du är intresserad av att samarbeta med oss. Taste of Åland är med i FINPROs/Team Finlands exportprogram och vill lyfta fram åländska livsmedel och andra kvalitetsprodukter på exportmarknaden.

I alla tider har allmogen fört sina varor sjövägen, längs kusten, till de närmaste städernas marknader. Bondeseglatsen var en form av handelssjöfart, där gårdar och byar samarbetade för att exportera lokalt producerade varor.

Bondeseglatsens tidsepok har inspirerat oss och vi vill nu genom dagens moderna möjligheter föra denna tradition vidare.

Taste of Åland vill göra åländska delikatesser mera tillgängliga för konsumenter.